Cennik usług


Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.

Konsultacja lekarska - 100 zł

Ceny usług fizykoterapii podane w zakładce -Gabinet Fizykoterapii

Ceny badań USG podane w zakładce- Gabinet USG.

Ceny badań EKG podane w zakładce- Gabinet EKG.

Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej  Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
w okresie 01.12.2023 r. – 29.02.2024 r.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

III kwartał 2023 r.
7 194,95 zł

maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

14,39 zł

0,50 zł

2,88 zł

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;
2) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
3) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
4) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.


 

 

Nasz adres

Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA Krajewski, Radomski Spółka Jawna
Kolejowa 2
11-440 Reszel

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel: + 48 89 755 00 38
+48 89 755 01 28

E-mail: profamilia@poczta.onet.pl