Cennik usług


Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej.

Ceny badań USG podane w zakładce- Gabinet USG.

Nowość w Poradni- badanie Holter EKG- atrakcyjna cena 50 żłotych.

Całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi- cena to tylko 10 złotych.

 

Porady lekarskie, zaświadczenia, kopie kartotek
Pacjenci naszej placówki medycznej Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA
Pacjenci spoza naszej placówki medycznej
Uwagi
Porada lekarza rodzinnego
bezpłatnie
70,00 zł
 
 Badanie ekg
bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza
 30,00 zł
 
 Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji
( potwierdzony za zgodność z oryginałem )
7,00 zł
-
 
Za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej
 
0,70 zł
-
 
 
 
             Zabiegi       fizykoterapeutyczne                 1,0 zł   Jeden zabieg (z wyjątkiem fali uderzeniowej)
     Zabiegi fizjoterapii                15,0          Jeden zabieg

 

 

Nasz adres

Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA Krajewski, Radomski Spółka Jawna
Kolejowa 2
11-440 Reszel

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel: + 48 89 755 00 38
+48 89 755 01 28

E-mail: profamilia@poczta.onet.pl