Deklaracje


Jednym z wymogów kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego i specjalisty oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację.

Jeśli ktoś chce realizować wizytę prywatnie z pominięciem NFZ, to  nadal istnieje możliwość skorzystania z porad lekarza rodzinnego, specjalisty lub pielęgniarek, ale wówczas odpłatnie (patrz zakładka cennik usług).

 

Wypełnij deklaracje
Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa, rodzinna, położna i opieki długoterminowej). Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza.
UWAGA!!! Prosimy pamiętć, żeby wypełnić wszystkie pola. Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach!
 

Dostarczenie deklaracji
Wypełnioną deklarację wraz z dowodem ubezpieczenia zdrowotnego lub jego kopią prosimy najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna ewentualnie pocztą.
 

Dowód ubezpieczenia
Po dostarczeniu deklaracji personel Poradni zweryfikuje status ubezpiecznia w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców tzw. e-WUŚ. W przypadku weryfikacji pozytywnej nie będą potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Jeżeli wryfikacja będzie negatywna pacjent zostanie poproszony o wypełnienie stosownego oświadcznia.

Uwaga ! Personel Poradni nie ma możliwości wyjaśniania ewentualnych niezgodności statusu w e-WUŚ ze stanem faktycznym. W takm przypadku należy zgłaszać się do właściwego Oddziału ZUS.

Po sprawdzeniu poprawności wypełnionej deklaracji pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów Poradni Rodzinnej PRO FAMILIA.

Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).
 

Przed pierwszą wizytą
Aby maksymalnie usprawnić i wykorzystać czas pierwszej wizyty, prosimy o wypełnienie wcześniej:

1. ankiety o stanie zdrowia pacjenta (dziecka).
2. formularza upoważnienia innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań za życia i po śmierci.  


 

 

Nasz adres

Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA Krajewski, Radomski Spółka Jawna
Kolejowa 2
11-440 Reszel

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel: + 48 89 755 00 38
+48 89 755 01 28

E-mail: profamilia@poczta.onet.pl